Sprinter

I dette prosjektet kjører vi sprintbasert utvikling, og en kjapp oppsummering av de sprintene som har vært kan finnes her.

Sprint 0

03.01.24 - 15.01.24

A long time ago in a galaxy far, far away....

Sprinten før sprintene. Denne perioden omfanger tiden vi ble kjent med bachelorprosjektet, flyttet inn på rommet vårt og gjorde oss kjent med rammeverk og digitale verktøy som vi kom til å benytte fremover i prosjektet. Her fulgte vi spent med på Karolines bachelorforelesninger, planla et utgangspunkt til prosessmodellen vi ønsket å bruke gjennom prosjektet, og ble kjent med våre interne og eksterne veiledere.

Sprint 1

16.01.24 - 21.01.24

Startskuddet går!

Gruppens første møte med en ordentlig sprint. Denne sprinten var relativt kort slik at alle skulle bli kjent med hele gjennomføringen av en sprint, før vi kom for langt i prosjektet. Dette var en sprint fylt med en del administrativt, men samtidig en sprint flere av oss kunne innhente forståelse rundt prosjektet, og hva som måtte planlegges videre. Brukerhistoriene til systemet ble dessuten dannet denne sprinten.

Sprint 2

24.01.24 - 06.02.24

Kravene blir satt

Denne sprinten var sterkt rettet mot å få på plass alt av krav og tester, fra brukerhistoriene utviklet i forrige sprint. Sprinten fungerte som en grunnstein for resten av prosjektet, da mange viktige beslutninger ble tatt. Sist, men ikke minst hadde vi vår første presentasjon i slutten av denne sprinten! 🥳

Sprint 3

07.02.24 - 20.02.24

Tricopter MVP

MVP-en er på vei!

I denne sprinten satt vi i gang med å bygge vår første MVP! Her måtte gruppemedlemmene jobbe tett sammen og kommunikasjon var ekstremt viktig!

Sprint 4

21.02.24 - 7.03.24

Presentasjon 2

MVP, Rapport og Presentasjon 2!

Denne sprinten var litt av et sirkus med oppgaver! 🎪🤹 Vi fullførte MVP-en vår slik at den var klar for å vise seg frem, jobbet med siste finish på rapporten før levering, og jaggu endte vi ikke det hele med et pang, da vi fikk vise alle hvor stolte vi er av arbeidet vårt under 2. presentasjon!

Sprint 5

11.03.24 - 9.04.24

Forste flyvning

MVP i lufta!🎉

Da var systemet i luften! Denne sprinten var full av avbrudd av eksamener og ferie, men gruppen stod på for å gjøre de siste finpussingene for å kunne fly dronen!

Sprint 6

09.04.24 - 21.04.24

Baksetet

Testingen fortsetter!💪

Sprinten har vært full av testflyvninger og feilsøking, men vi står på! Mange gode tankter og ideér som bli satt i spill. Men det er ikke bare MVPen som begynner å bli polert! Alle på gruppen begynner å komme i mål med forskjellige komponenter og deler av prosjektet!

Sprint 7

22.04 - 28.04.24

Karbon

Kort, men effektiv!

En kort sprint men ingen bremser for det! Til tross for en kort uke med mange uplanlagte testflyvninger ble det en god uke for grupppen med flere fremskritt på alle fronter!🤩

Sprint 8

29.04 - 05.05.24

Tavle

Innspurten

Nå ser man slutten og arbeidslysten har aldri vært høyere! Gruppen har organisert seg for siste innspurt til innlevering og begynt produksjonen av de siste komponentene til prosjektet og det begynner å se bra ut!

Sprint 9

05.05 - 13.05.24

gress

Dokumentasjon for alle penga

Denne sprinten har gruppen skrevet som noen helter for å være klar til levering. Det har også blitt sendt utkast til veiledere for gjennomgang før siste innspurt. Til tross for at vi nærmer oss slutten er det fortsatt viktig å røre litt gress og ta noen pauser i solen😎🌞!

Sprint 10

13.05 - 21.05.24

gress

Finale!

TBD