VEPS Gruppemedlemmer Sprinter Kontakt

Våre Gruppemedlemmer

Vi er en gruppe studenter studenter fra Universitetet i Sør-Øst Norge, campus Kongsberg. VI ER VEPS!


Ilir Bylykbashi

Ilir Bylykbashi

Data ingeniør

Gruppeleder & risikoansvarlig

John Frederick Lærum

John Frederick Lærum

Data ingeniør

Kommunikasjon & sosiale medier

Maria Skulstad

Maria Skulstad

Maskin ingeniør

Dokumentasjon & prosjektmodell

Mustafa Sadaat

Mustafa Sadaat

Elektronikk ingeniør

Økonomi & innkjøp

SPRINTER

Sprint 1

Sprint 1

04.01 - 14.01

Dette var den første sprinten vi hadde, der vi lagde dokumenter som kunne brukes gjennom hele året, samt delte ansvar for bacheloroppgaven.

Sprint 2

Sprint 2

15.01 - 28.01

Etter den første sprinten måtte vi fokusere på den kommende presentasjonen og planlegge hvordan vi ønsket å planlegge dette.

Sprint 3

Sprint 3

29.01 - 09.02

Denne uken var presentasjonen hovedfokuset. Vi ønsket å formidle hva vi har planlagt å gjøre i denne bacheloroppgaven og, mer spesifikt, hvilke problemstillinger vi ønsker å fokusere på.

Sprint 4

Sprint 4

12.02 - 25.02

I denne sprinten begynte vi å fokusere på en prototype. Vi undersøkte løsninger for å implementere vertikal sykkelparkering og identifiserte de nødvendige komponentene. Denne sprinten involverte hovedsakelig planlegging av hvordan vi kan utforme en løsning for vertikal sykkelparkering for å lage en prototype som demonstrerer den faktiske funksjonen med å løfte en sykkel.

Sprint 5

Sprint 5

25.02 - 15.03

Her klarte vi å lage en prototype og teste funksjonen med å løfte en sykkel til en vertikal posisjon. Varigheten av denne sprinten ble forlenget fordi den var så nær presentasjonsdatoen.

Sprint 6

Sprint 6

18.03 - 31.03

Denne sprinten var hovedsakelig dedikert til forskning og forberedelse til den andre presentasjonen, der vi hadde som mål å vise mer av prototypen og våre potensielle design for dette prosjektet.

Sprint 7

Sprint 7

01.04 - 14.04

Etter den siste sprinten møttes vi med arbeidsgiveren på deres kontor for en utvidet workshopøkt. Vi diskuterte den beste tilnærmingen for oppgaven, bestilte deler og gjennomgikk de ønskede funksjonene. Vi mottok omfattende tilbakemeldinger som en tverrfaglig gruppe om hvordan vi kan samarbeide effektivt med Bikeloop.

Sprint 8

Sprint 8

16.04 - 30.04

I nest siste sprint fokuserer vi på en siste innsats ved å konsentrere oss om våre respektive ekspertområder, med sikte på å etablere de fleste av de funksjonene vi ønsker før vi fullstendig monterer prototypen vi har til hensikt å presentere på utstillingen.

Sprint 9

Last Sprint - Sprint 9

Dette er den siste sprinten i prosjektet vårt. Opprinnelig var planen å sørge for at sykkelen oppnår en vertikal posisjon, men dette viste seg å være tidkrevende. Derfor har vi valgt å demonstrere prinsippet, nemlig hvordan en sykkel kan løftes opp til en vertikal posisjon.